Acabo de leer esta noticia que me alegra, llevo unos años vendiendo servicios de tecnología y me alegra ver como este sector creece después de la «burbuja». Vamos a ver si entre todo hacemos que esto crezca más 😉
«La xifra de negocis del sector Serveis augmenta un 6,2% l’any 2006 ( 22/02/2007 )
La xifra de negocis del Sector Serveis de mercat va augmentar un 6,2% el 2006 respecte al conjunt de l’any 2005. Tots els sectors van contribuir a aquest creixement. Serveis Prestats a les Empreses presenta el major increment (8,5%), seguit del Transport (8%), Comerç (5,8%), Activitats Turístiques (5,7%) i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (5,3%).

Les activitats més dinàmiques del sector dels Serveis prestats a les Empreses són Selecció i Col·locació de Personal (12,8%), Serveis Tècnics (11,5%), Activitats Industrials de Neteja (10,7%) i Serveis d’Investigació i Seguretat (10,6%).En el mes de desembre la xifra de negocis del Sector Serveis va registrar un increment del 3,8% respecte al mateix mes del 2005. Per sectors, els Serveis Prestats a les Empreses i les Activitats Turístiques són els que van experimentar un major creixement al desembre respecte al mateix mes de l’any anterior, amb taxes del 8,8% i 8%, respectivament. Els segueixen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (6,9%), el Transport (4,9%) i el Comerç (2,4%).»
Newsletter de noticias de la Xarxanetactiva de Barcelona Activa.

Technorati Profile